dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรปฐมพยาบาล First Aid

 หลักสูตรปฐมพยาบาล 

ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย (First Aid)

 

  • หลักการและเหตุผล 

 

      ปัจจุบันอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงและหาวิธีป้องกันแต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้ทุกกรณี ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู้ที่ป่วยกะทันหัน จำเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พ้นจากความพิการหรืออันตรายแก่ชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาล การปฐมพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่หรือจัดหาได้ในที่เกิดเหตุ

  • หัวข้อการอบรม  

ภาคทฤษฎี

- ความสำคัญและบทบาทของการปฐมพยาบาล

- หลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล

- การประเมินและตรวจร่างกาย ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน

- การปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย

  (เป็นลม, ช็อก, ชัก, หมดสติ)

- การปฐมพยาบาล กรณีบาดเจ็บที่ตา, สำลักหรือสิ่งของเข้าไป

  อุดหลอดลม, ไฟฟ้าช๊อต

- การปฐมพยาบาลผู้มีบาดแผลประเภทต่าง ๆ

- การปฐมพยาบาลผู้มีบาดเจ็บกระดูกหัก ข้อเคลื่อน

- หลักการช่วยเหลือและปฐมพยาบาล กรณีรับสัมผัสสารเคมี

ภาคปฏิบัติ 

- ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย (เป็นลม, ช็อก, ชัก, หมดสติ)

- กรณีบาดเจ็บที่ตา, สำลักหรือสิ่งของเข้าไปอุดหลอดลม, ไฟฟ้าช๊อต

- ผู้มีบาดแผลประเภทต่าง ๆ

- ผู้มีบาดเจ็บกระดูกหัก ข้อเคลื่อน

- กรณีรับสัมผัสสารเคมี

- การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

- การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) พร้อมฝึกปฏิบัติกับหุ่นช่วยชีวิต