dot
สินค้า
dot
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Chemical Protective Suit
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

 

  เพราะเราคือ ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ ตัวแทนจำหน่ายหลักของสินค้าด้านอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยทั้งสินค้านำเข้า และสินค้าภายในประเทศ หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ

  ทั้งยังครอบคลุมบริการงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและดับเพลิง และงานเซอร์วิสตรวจเช็คอุปกรณ์SCBA เครื่องอัดอากาศ ถังดับเพลิง และอุปการณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ

 V


 

     บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัยนำเข้าหลากหลายแบรนด์ หนึ่งในนั้นคือ INTERSPIRO แบรนด์อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ SCBA ผลิตภัณฑ์จากประเทศสวีเดน

      INTERSPIRO ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในหลักการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ SCBA INTERSPIRO

     ฉะนั้นในนาม บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ และผู้ที่ใช้งาน SCBA INTERSPIRO อีกทั้งกิจกรรมนี้ ยังได้การสนับสนุนจากเจ้าของแบรนด์เป็นอย่างดีตลอดมา เราพร้อมแล้วกับการจัดกิจกรรมดีดีใน

“โครงการอบรมดับเพลิง เรียนรู้พฤติกรรมไฟ รุ่น5” (สำหรับผู้ใช้ SCBA INTERSPIRO) 

จุดประสงค์

- เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในหลักการทางานของเครื่องช่วยหายใจ SCBA INTERSPIRO

- เพื่อให้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน และการดูแลรักษาของเครื่องช่วยหายใจ SCBA

- เพื่อส่งเสริมการทางาน โดยใช้เครื่องช่วยหายใจ SCBA

- เพื่อเพิ่มทักษะการดับเพลิงภายในอาคาร

- เพื่อการเรียนรู้เสริมทักษะการใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ร่วมกับการดับเพลิงภายในอาคาร

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมฝึกอบรม

- อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ(SCBA) ยี่ห้อ INTERSPIRO เท่านั้น ( 1 ชุดต่อคน )

- ชุดผจญเพลิง ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN และ NFPA *อุปกรณ์ประจากาย อื่นๆที่จาเป็นในการเข้าผจญเพลิง 

- มีความพร้อมสามารถเข้ารับการอบรม และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติในภาคสนาม

ระยะเวลาการฝึกอบรม

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง)

สถานที่จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกการดับเพลิงภายในอาคาร CFBT-Thailand อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

กรอกข้อมูลแบบตอบรับออนไลน์

V

 

ขั้นตอนการสมัคร

> เอกสารประกอบการที่ใช้ลงทะเบียน

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

2. สาเนาบัตรเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน (กรณีลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร สามารถใช้บัตรอาสาสมัครได้)

3. ถ่ายภาพชุดSCBA ครบชุด และภาพซูมป้าย Serial Number ของตัวถังอากาศ และSerial Number ของBackpack (ชุดสายสะพายหลัง) เพื่อเตรียมการตรวจสอบได้อย่างตรงรุ่นของท่าน โดยเช็คได้จาก Serial Number บนอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ INTERSPIRO

Download ข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ

โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมฝึกอบรม 

สนใจติดต่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. 02-5640945, 02-5339805-7 (3คู่สาย) / Line: @DDFIRESAFETY / Email: info@ddfiretech.com


 

DD YEAR END SALE 11.11 - 12.12

โปรโมชั่นดีดี ราคาพิเศษส่งท้ายปี2019 การันตีทุกความคุ้มค่า ที่ไม่ได้มีแค่วันเดียว