dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


หลักสูตรการใช้อุปกรณ์เครี่องช่วยหายใจแบบอากาศอัดสะพายหลัง (SCBA)

หลักสูตรการใช้อุปกรณ์เครี่องช่วยหายใจ
แบบอากาศอัดสะพายหลัง (
SCBA) 

 

  • หลักการและเหตุผล

เครื่องช่วยหายใจ ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักดับเพลิง หรือนักกู้ภัยสารเคมี การใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกต้อง และดูแลรักษาอย่างเหมาะสม จะทำให้เครื่องช่วยหายใจมี คุณภาพในการใช้อย่างปลอดภัย และยืดอายุของเครื่องช่วยหายใจ

  • วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ใช้งาน เข้าใจถึงระบบการทำงานของเครื่องช่วยหายใจ การำคำนวณเวลาในการปฎิบัติงาน ข้อจำกัด ละขีดจำกัดของเครื่องช่วยหายใจ เทคการสวมใส่ และการถอดอย่างปลอดภัย

  • สถานที่

ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงภายในอาคาร CERTS ของ บริษัท ดี.ดีไฟร์ แอน เซฟตี้ จำกัด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

  • ระยะเวลาฝึกอบรม

1 วัน(6 ชั่วโมง) จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อรุ่น

  • วิทยากร

ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกเี่ยวกับไฟฟ้า