dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่
55/168 หมู่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

      ประกอบธุรกิจขายสินค้าประเภทการป้องกันการเกิดเหตุอัคคีภัยทางบก ทางเรือ และทางอากาศ รวมทั้งการนำเข้า และส่งออกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย พร้อมรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ วางแผนระบบความปลอดภัยจาก การทำงานในที่อับอากาศ และการดับเพลิงสมัยใหม่

      รวมถึงการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปฏิบัติการกู้ภัยระงับเหตุทุกประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้การบริหารงาน โดย คุณฉาดเฉลียว บุนนาค  ผู้บริหารที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถด้านเทคนิค ความชำนาญด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะ มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ผู้บริหารมุ่งมั่น เรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ และค้นคว้าหาเทคนิคใหม่ ๆ มาพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

      จากแนวความคิดของผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการดับเพลิง และความปลอดภัยไปสู่มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย อีกทั้งยังส่งเสริมการบริการด้านการฝึกอบรมสัมมนาให้มีความรู้เพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ

จุดมุ่งหมาย

       บริษัท ดี.ดี.ไฟร์ แอนด์ เซฟตี้ จำกัด มีความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ หลักสูตร และสินค้าต่าง ๆ ให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทุกชนิด โดย คุณฉาดเฉลียว บุนนาค มีความตั้งใจที่จะพยายามเดินทางไปศึกษาเพิ่มศักยภาพ เรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและทรัพย์สิน

 

นโยบายด้านบุคลากร

       ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานมีใจรักในด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า และจัดให้มีการอบรมเรื่องสินค้า หลักสูตรที่บริษัทฯมีให้กับพนักงานทุก ๆ เดือน ส่งเสริมให้พนักงานได้อบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม บริษัทฯ ให้สวัสดิการที่ดี ให้รายได้ให้ความมั่นคง ให้ความก้าวหน้า มีประกันสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปีประกันสังคม งานเลี้ยงสังสรรค์ทุก ๆ ปี จัดสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯให้พนักงานพร้อมทำงาน มีระบบงานที่เป็นมาตรฐาน และเครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัย

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด