dot
สินค้า
dot
► สินค้ามาตรฐาน EN
► สินค้ามาตรฐาน NFPA
Fire Fighting Suit & Equipment
Respirator - SCBA
Confinedspace
Safety - Rescue
Rescue Tools
Other
ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล
ถังอ๊อกซิเจน/รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
วาล์วถังอ๊อกซิเจน/เร็กกูเรเตอร์
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ


Pages DDFire&Safety
Channel D.D.Fire & Safety
Pages CFBT Thailand
Pages Confined Space Entry


ชุดกระเป๋าปฐมพยาบาล M6 Oxygen Shoulder  
รหัส : SET08
ยี่ห้อ : MERET™
รุ่น : M6 Oxygen Shoulder
รายละเอียดทั้งหมด :

เป็นกระเป๋าสะพายข้างรูปทรงกระบอกสำหรับบรรจุถังอ๊อกซิเจนแบบแนวตั้ง

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการใช้กระเป๋าสำหรับบรรจุถังอ๊อก

ซิเจน เพื่อที่จะสามารถพกพาได้สะดวกและสามารถใช้งานได้ในขณะต้องออกไป

ทำกิจวัตรประจำวัน กระเป๋าสะพายไหล่ชุดนี้ให้ความคล่องตัวขณะใช้งาน ระบบ

อ๊อกซิเจนทั้งหมดจะถูกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าใช้งานง่าย สามารถดึงสายอ๊อกซิเจน

ออกมาใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเปิดกระเป๋า ด้านในบุด้วยผ้าเพื่อลดแรงกดทับและ

ป้องกันถังอ๊อกซิเจนจากการกระแทก ส่วนด้านบนของกระเป๋ามีช่องพลาสติกใส

สามารถตั้งค่าหรืออ่านค่าอ๊อกซิเจนได้สะดวก ผลิตจากผ้าที่มีคุณภาพสูงทำให้มี

ความแข็งแรง ทนทาน สามารถถอดซักทำความสะอาดได้ ออกแบบมาเพื่อให้รอง

รับถังอ๊อกซิเจนขนาด M6 หรือ M9

  • กระเป๋าสามารถถอดซักทำความสะอาดได้
  • รองรับถังขนาด M6 หรือ M9
  • ช่องซิปด้านนอกเพื่อจัดเก็บอุปกรณ์เพิ่มพื้นที่จัดเก็บ
  • สายสะพายไหล่ปรับขนาดได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน

สินค้าชุดนี้ประกอบด้วย:

กระเป๋า: CD 1002 M6/M9 Shoulder Cylinder Bag

ถังอ๊อกซิเจน พร้อมวาวล์: K870M6T M6 Medical Oxcygen Cylinder w/

Toggle Valve

เร็กกูเรเตอร์:  AREG8715 0-15 LPM CGA870 (Barb Only)

หน้ากากอ๊อกซิเจน: 1060 Adult, Non-rebreather Mark

ท่ออ๊อกซิเจน: 1103 Standard Tip w/7’ Tubing

 

 

 

 

 

 

 


จำนวน